Thông tin chuyển khoản tiền nhà tại Gamuda City

Thông tin chuyển khoản tiền nhà:

 

Tên TK:  CONG TY TNHH GAMUDA LAND VIETNAM

STK     :  0203000000540 VND

Ngân hàng:           Public Bank Vietnam Limited – Hanoi Branch

Địa chỉ      :           số 2, Ngô Quyền, Hà Nội, Việt nam

Swift code:            VIDPVNV5

 

Thông tin chuyển khoản phí bảo trì và các phí khác:

 

Tên TK :  CONG TY TNHH GAMUDA LAND VIETNAM

STK      :  200-7-00-00-00005

Ngân hàng:           Public Bank Vietnam Limited – Hanoi Branch

Địa chỉ      :           CH01-12, 23 Gamuda Gardens 2-2, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt nam

Swift code:            VIDPVNV5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *